Tournoi sur la Rade (mercredi 24 octobre 2018)

 

IMG 1088

IMG 1089

IMG 1090

IMG 1091

IMG 1093

IMG 1095

IMG 1097

IMG 1099

IMG 1100

IMG 1101

IMG 1102

IMG 1103

IMG 1104

IMG 1105